Fotovotaický systémy

Nejušlechtilejší přeměnou energie v dnešní době je elektrická energie. Fotovoltaika je vědní obor, který je založen na fotovoltaickém jevu, při němž vzájemným působením elektromagnetického záření a hmoty dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů. Fotovoltaický (solární) článek vyrábí z dopadajícího slunečního záření stejnosměrný elektrický proud. Solární články se sestavují do fotovoltaických panelů za účelem dosažení žádoucích pracovních parametrů (proudu a napětí) Nejčastěji se používají tzv. standardní panely, které obsahují 36 článků spojených v serii. jmenovité napětí bývá 12V, optimální napětí kolem18V. Panely jsou určeny pro použití ve venkovním prostředí a jsou odolné vůči vlhkosti, vysokým teplotám do 90oC, nízkým teplotám do -35oC, vůčí kroupám a silnému větru. Je možné je skládat do paralelních i seriových řad za účelem dosažení žádoucího napětí a proudu.

 

Při současných technických parametrech dokáží využitít tyto fotovoltaické systémy solární energii až z 12%. Tato hodnota není příliš vysoká. Přesto se díky čistotě výroby této elektrické energie najdou oblasti, kde se tyto fotovoltaické systémy vyplatí. S ohledem na malé procento využití se u těchto systémů vyplatí vyrábět natáčecí zařízení, která mohou výrazně zvýšit celkový výkon zařízení.

Díky postupujícímu technickému pokroku, kdy spotřeby elektrických zařízení klesají je možné používat fotovoltaické systémy k napájení osvětlení, televizí rádií, řídící elektroniky a různých kontrolních systému. Například při letních pobytech v přírodě a v místech, kde je napojení na elektrickou rozvodnou síť nemožné, nebo by bylo finančně příliš náročné.

Fotovoltaické systémy se dělí na ostrovní bez propojení s elektrickou sítí a ty, které se do této sítě napojují a dodávají do ní elektrickou energii.

V části Ceník můžete najít ceny ostrovních systémů podle výkonu a využití.

 

BANTAM   

 složení:

1 ks panel ST36-26, regulátor SL7

1ks VARTA SOLAR 50Ah, Bargraf

provoz:

každodenně od jara do podzimu nebo víkendy v zimě

2x úsporné svítidlo 12V/11W 2 hod/den

1x TV 12V/35W 1,5 hod/den

1x radio

 

PLUS

složení:

1 ks panel ST36-26 nebo RADIX 36-50

1 ks regulátor CML10

1 ks VARTA SOLAR 100Ah, Bargraf

provoz:

každodenně od jara do podzimu nebo víkendy v zimě

4x úsporné svítidlo 12V/11W 2,5 hod/den

1x TV 12V/35W 2,5hod/den

1x radio

možné rozšířit o měnič napětí 230V

 

STANDARD 

složení:

1 ks panel RADIX 72-110

1 ks regulátor CML10

2ks VARTA SOLAR 100Ah, Bargraf

provoz:

každodenně od jara do podzimu nebo víkendy v zimě

6x úsporné svítidlo 12V/11W 3 hod/den

1x TV 12V/35W 3 hod/den

1x radio

možné rozšířit o měnič napětí 230V

 

SALIEN DUPLEX 

složení:

6 ks panel RADIX 72 - 110

1 ks regulátor CR 30 LC

10ks VARTA SOLAR 100Ah, Bargraf

provoz:

32x úsporné svítidlo 12V/11W 2,5 hod/den

2x TV 12V/35W 3 hod/den

1x HiFI věž