Co to jsou "Kombinované topné systémy"

 

V poslední době stoupá zájem o KOMBINOVANÉ TOPNÉ systémy. Jedná se o kombinace alternativních a lokálních zdrojů tepla s klasickými zdroji. Naše topné systémy kombinují solární systémy, tepelná čerpadla s klasickými zdroji tepla jako kotle na tuhá paliva, elektrokotle, plynové kotle, krby s teplovodní vložkou.

Všechny výše uvedené zdroje tepla umíme zapojit do jednoho spolupracujícího systému, kde celý systém řídí jeden regulační počítač a nedochází k situacím, kdy každé zařízení výrobce dodá s vlastním regulátorem, které ovšem vzájemně nekomunikují a tím nelze sladit funkčnost 

Nabízené varianty: solární systém + plynový kotel

                                   tepelné čerpadlo + plynový kotel

                                   solární systém + tepelné čerpadlo + krbová vložka 

                                   solární systém + tepelné čerpadlo + krbová vložka + plynový kotel

       

 

Nabízíme realizaci těchto systémů na "klíč" s pětiletou zárukou na materiál a práci a doživotní zárukou na funkčnost systému.Po jejich dokončení provádíme záruční i pozáruční servis. Přijďte a nechte si zpracovat technický návrh.

 

Solární systém + plynový kotel

Nabízíme Vám řešení, které Vám výrazným způsobem ušetří provozní náklady na ořev teplé užitkové vody a topení.

 

Díky speciální konstrukci akumulační nádrže BKL, která zároveň nahrazuje zásobník TUV, je náš nový systém mnohem flexibilnější při využití solární energie. Záložním zdrojem tepla je plynový kotel nebo elektrická spirála.

Místo solárních kolektorů lze používat tepelné čerpadlo.

Zařízení je vhodné pro rodinné domky s tepelnou ztrátou do 10kW (v současnosti běžný RD) s 4-5 obyvateli.

Zařízení pracuje jako vrstvená akumulační nádrž, která je ohřívána solárním systémem v celém objemu a pro zajištění ohřevu TUV během celého roku a topení v zimě je její horní část v případě nedostatku tepla a požadavku z regulačního systému dohřívána "placeným zdrojem tepla".

  Systém se skládá:

- z 4-6 kolektorů Heliostar

- zmiňované kombinované akumulační nádrže o objemu 400litrů se speciální konstrukcí pro ohřev TUV a cirkulace TUV

- plynového kotle (ve standardu dodáváme kotel BAXI)

- armatůr a expanzních nádob

- řídící regulace

- ekvitermního regulátoru topného okruhu

 

Zařízení je řízeno regulačním systémem Siemens RVA65.XXX . Je možné k němu připojit topný systém s teplotním spádem 55-40oC. Doporučujeme podlahové topení nebo jeho kombinací s radiátorovým topením.

 

Zařízení podporuje letní přitápění koupelnového okruhu v podlaze s ohřevem topného žebříku pro celoroční sušení ručníků a prádla. Dále podporuje komunikaci s alarmem a tím v době nepřítomnosti obyvatel domu blokuje "placený" ohřev zařízení na minimální mez.

 

Na zařízení lze po konzultaci s naším technikem připojit krb s teplovodní vložkou. Omezený je výkon vložky a doba použití především v přechodném období tak, aby nedocházelo k přehřátí akumulační nádrže.

Rozvody jsou z Cu a izolace je kaučuková.

Výhodou tohoto systému je, že není potřeba pro letní dochlazování bazén!!! Tepelná energie se užívá pro ohřev koupelnového okruhu. Topný systém musí toto technické řešení podporovat.

Cena zařízení se včetně kotle, nádrže, solární části a regulace pohybuje od 250.000,-Kč podrobnosti o ceně naleznete v části Ceník na těchto internetových stránkách.

 

Tepelné čerpadlo + plynový kotel

Toto technické řešení řešení také výrazným způsobem ušetří provozní náklady na ořev teplé užitkové vody a topení.

Základem systému je opět akumulační nádrž BKL se specielní vnitřní konstrukcí, která zároveň nahrazuje zásobník TUV. Systém je mnohem flexibilnější při kontrole teploty v nádrži.

Jak známo, že ideálním pracovním stavem tepelného čerpadla je zapnout a necht stále pracovat bez vypínání.

Při vhodně navrženém systému je minimalizován počet zapnutí a vypnutí tepelného čerpadla. V případě, že tepelné čerpadlo nestíhá, záložní zdroj - plynový kotel - se jen přidá, ale tepelné čerpadlo nevypíná. Pracují oba zdroje najednou. Pokud plynový kotel dožene ztrátu, vypne se a produkci tepla nadále zajiš´ťuje tepelné čerpadlo, aniž by se vyplo!

Zařízení je vhodné pro včechny druhy rodinných domků s 4-5 obyvateli.

 

Systém se skládá:

- zmiňované kombinované akumulační nádrže o objemu 400litrů se speciální konstrukcí pro ohřev TUV a cirkulace TUV

- plynového kotle (ve standardu dodáváme kotel BAXI)

- armatůr a expanzních nádob

- řídící regulace Siemens RVA65.XXX  nebo RVS63.XXX

- ekvitermního regulátoru

- jedné nebo dvou topných větví

 

Zařízení je řízeno regulačním systémem Siemens RVA . Je možné k němu připojit topný systém s teplotním spádem 55-40oC. Doporučujeme podlahové topení nebo jeho kombinací s radiátorovým topením.

Zařízení podporuje letní přitápění koupelnového okruhu v podlaze s ohřevem topného žebříku pro celoroční sušení ručníků a prádla. Dále podporuje komunikaci s alarmem a tím v době nepřítomnosti obyvatel domu blokuje "placený" ohřev zařízení na minimální mez.

 

 Na zařízení lze po konzultaci s naším technikem připojit krb s teplovodní vložkou. Omezený je výkon vložky a doba použití především v přechodném období tak, aby nedocházelo k přehřátí akumulační nádrže.

Rozvody jsou z Cu a izolace je kaučuková.

  Cena zařízení se včetně kotle, nádrže, solární části a regulace pohybuje od 250.000,-Kč podrobnosti o ceně naleznete v části Ceníkna těchto internetových stránkách.

 

 

 Solární systém + tepelné čerpadlo

Toto technické řešení, které Vám nabízíme je ve své podstatě provozně nejlevnější zařízení, které si můžete na ohřev domu a teplé užitkové vody pořídit. Oba zdroje tepla si vzájemně "vytloukají" své nevýhody. Tepelné čerpadlo pracuje kdykoli, ale na rozdíl od solárního systému potřebuje na každé 2-3kW topného výkonu 1kW elektrické energie.

Náklady na pořízení jsou však dost vysoké.

Díky speciální konstrukci akumulační nádrže BKL, která zároveň nahrazuje zásobník TUV, je náš nový systém mnohem flexibilnější při využití solární energie. Záložním zdrojem tepla je v tomto případě tepelné čerpadlo nebo elektrická spirála.

Zařízení je vhodné pro rodinné domky s tepelnou ztrátou do 10kW (v současnosti běžný RD) s 4-5 obyvateli.

Zařízení pracuje jako vrstvená akumulační nádrž, která je ohřívána solárním systémem v celém objemu a pro zajištění ohřevu TUV během celého roku a topení v zimě je její horní část v případě nedostatku tepla a požadavku z regulačního systému dohřívána tepelným čerpadlem.

 

  Systém se skládá:

- z 4-6 kolektorů Heliostar

- zmiňované kombinované akumulační nádrže o objemu 400litrů se speciální konstrukcí pro ohřev TUV a cirkulace TUV

- tepelného čerpadla AEG

- armatůr a expanzních nádob

- řídící regulace

- ekvitermního regulátoru topného okruhu

Zařízení je řízeno regulačním systémem Siemens RVA65.XXX . Je možné k němu připojit topný systém s teplotním spádem 55-40oC. Doporučujeme podlahové topení nebo jeho kombinací s radiátorovým topením.

 

Zařízení podporuje letní přitápění koupelnového okruhu v podlaze s ohřevem topného žebříku pro celoroční sušení ručníků a prádla. Dále podporuje komunikaci s alarmem a tím v době nepřítomnosti obyvatel domu blokuje "placený" ohřev zařízení na minimální mez.

Při použití tepelného čerpadla vzduch-voda je možnost předehřevu primárního vzduchu pomocí zbytků tepla na solárním systému a tím zvednout účinnost až o 50% v zimním období.

 

Na zařízení lze po konzultaci s naším technikem připojit krb s teplovodní vložkou. Omezený je výkon vložky a doba použití především v přechodném období tak, aby nedocházelo k přehřátí akumulační nádrže.

Rozvody jsou z Cu a izolace je kaučuková.

Výhodou tohoto systému je, že není potřeba pro letní dochlazování bazén!!! Tepelná energie se užívá pro ohřev koupelnového okruhu. Topný systém musí toto technické řešení podporovat.

 

Cena zařízení se včetně kotle, nádrže, solární části a regulace pohybuje od 250.000,-Kč podrobnosti o ceně naleznete v části Ceníkna těchto internetových stránkách.

 

Připravili jsme pro Vás novinku vhodnou pro malé rodinné domky. Jedná se o kombinovaný topný systém.

BKL 400

a

BKL 600 (800)

výrazné provozní úspory paliva

 

Topný systém ovládá dva topné okruhy. Zdrojem tepla je plynový kotel nebo elektrycké spirály. Alternativním zdrojem je tepelné čerpadlo nebo solární systém. 

BKL400 - pro rodinné domky a půdní vestavby do 5kW tepelné ztráty

BKL600 - pro rodinné domky do 10kW tepelné ztráty

BKL800 - pro rodinné domky do 15kW tepelné ztráty - (vyšší cena)

 

Při vhodně navrženém topném systému odpadá nutnost letního chlazení solárního systému přes bazén.

 

Výhodou jsou malé rozměry, kombinace alternativního zdroje tepla s klasickým zdrojem. Abscence druhé nádrže na akumulaci nebo ohřev TUV, snadný servis, jednoduché řízení provozu a tím i nižší cena při zachování maximální kvality.