Tepelná čerpadla    

HOT JET

ALFEA 

 

V dnešní době hraje důležitou roli ochrana ovzduší - zejména pak snižování emisí CO2 a šetrné zacházení s fosilními palivy. To jsou neoddiskutovatelné argumenty, které hovoří pro co nejširší využití obnovitelných energií. Tepelné čerpadlo spotřebovává pro pohon kompresoru nezanedbatelné množství elektrické energie, která není vždy vyráběna zcela ekologicky. Proto lze tepelné čerpadlo považovat za alternativní zdroj tepla pouze částečně a jeho skutečný přínos pro životní prostředí přímo závisí na způsobu jeho řízení a výsledné spotřebě elektrické energie    

                  

                
       

Alféa Extensa

Základ nabídky tvoří nástěnná typová řada Alféa Extensa v provedení „split“, která je vyráběna v pěti výkonových variantách – 5, 6, 8, 10 a 13 kW. Řada Alfea Extensa je nabízena samostatně pouze pro vytápění nebo pod označením Alféa SET v sadě s externím zásobníkem TV pro vytápění a přípravu teplé vody.

 

 

 Alféa Excellia

Pro náročné provozní podmínky byla vyvinuta typová řada Alfea Excellia, opět v nástěnném provedení “split“. Výkonové varianty 11, 14 a 16 kW dokážou připravit topnou vodu o teplotě až 60 °C, díky technologii vstřikování chladiva. Řada Alfea Excellia S tri je nabízena samostatně pouze pro vytápění nebo pod označením Alfea Excelia SET v sadě S externím zásobníkem TV pro vytápění a přípravu teplé vody.

 

                   

 

Výhody invertorové technologie

•Vyšší energetická účinnost vyjádřená vysokým COP,

•větší rozsah provozních venkovních teplot umožňující snížení teploty bivalence, případně (při vhodném dimenzování jednotky) monovalentní provoz,

•nižší provozní hlučnost,

•nižší hmotnost a rozměry,

•výrazně nižší tvorba námrazy na venkovním výměníku a tím i nižší energetické a časové nároky na odtávání,

•velmi nízký rozběhový proud kompresoru s plynulým náběhem snižuje nároky na předřazený jistič (nižší stálý poplatek za el. energii),

•udržování provozního napájecího proudu na minimální hodnotě vzhledem k aktuální spotřebě tepla,

•nižší nároky na objem akumulačního zásobníku.
 

 

 

 

HOTJET 8-15 ONE Split lit

Jedná se o tepelné čerpadlo HOTJET ONE ve splitovém provedení, kdy venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny chladivovým potrubím.


  

 

HOTJET 27-35S

Díky koncepci, kdy kompresor je uvnitř domu a je propojen s venkovní jednotkou chladivem, je možné ji umístit např. až 20 metrů od domu a eliminovat případné potíže s hlukem či potřebným místem pro instalaci venkovní jednotky.


 

 

 

V rámci komplexních služeb jsme pro naše zákazníky zařadili do nabídky tepelná čerpadla od výše uvedených firem z důvodu datového napojení na celkový topný systém. Na uvedené značky tepelných čerpadel máme autorizaci na jejich uvádění do provozu a záruční opravy.

Doporučujeme především systémy split od uvedených značek bez nebezpečí zamrznutí vodní části při zimním výpadku elektrické energie bez nutnosti plnit systém nemrznoucí směsí. Tepelná čerpadla mají vysokou účinnost a jsou vybaveny regulační elektronikou od firmy SIEMENS s možností řízení více zdrojů tepla. Toto vybavení umožňuje datove propojení s regulačními jednotkami RVA 65.XXX a RVS.

Tím jsou tyto kotle vhodné jako jeden z tepelných zdrojů pro naše kombinované topné systémy BKL.