Fototermické systémy

Jsou systémy, které přeměňují solární energii na teplo. Při současných technických parametrech dokáží využitít tyto fototermické systémy solární energii až z 60%. Teplo se přenáší kapalinou, která se ohřívá v solárním absorbéru nebo kmolektoru. Ze solárního zařízení se teplonosná kapalina samotížným nebo nuceným oběhem dopravuje k místě spotřeby.

Fototermické solární sytémy se dále dělí na sezonní a celoroční sytémy. Liší se především dobou využitelnosti během roku a tím i konstrukcí.

 

Sezonní systémy jsou jednodušší a tím i levnější. Jsou však náchylné na teploty pod bodem mrazu protože jako teplonosná kapalina se používá většinou voda.

Celoroční systémy používají jako teplonosnou kapalinu látky na bázi monopropylénglikolu, kde bod tuhnutí těchto látek je kolem -30oC. Taková zařízení jsou využitelná celoročně, ale z důvodu složitější konstrukce jsou tyto systémy dražší.