Technické podmínky instalace

 

KOLEKTORY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Potencionální zákazník musí mít střechu, nebo místo kam chce umístit kolektory orientovány pokud možno na jih, bez stínění jinou budovou, stromy nebo jinou překážkou. Kolektory lze na střechu umístit dvěma způsoby. Buď je lze zasadit do střechy jako střešní okno, tak že nahrazují střešní krytinu nebo je lze umístit na hotovou střešní krytinu do konstrukce k tomu určené.

V prvním případě se ušetří za střešní krytinu, ale sklon střechy doporučujeme min. 45o od horizontály. Toto řešení je vhodné pro nově stavěné domy, nebo tyto úpravy provádět při rekonstrukci střechy.

 

 

MÓNTÁŽNÍ SCHÉMATA SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Nabízíme Vám k nahlédnutí některé možnosti zapojení solárních sysémů podle způsobu využití a vstupních technických podmínek.