Solární systémy

Jsou naším nejzajímavějším produktem.

V současné době, kdy nezadržitelně rostou ceny paliv a energií, jen smutně přihlížíme stále se zvyšujícím účtům za topení a teplou vodu. Málokdo si dokáže představit, kam až současný trend půjde. Někteří z nás provádějí tepelné izolace rodinných domků, zateplují fasády panelových domů, osazují radiátory termostatickými hlavicemi a dělají jiná úsporná opatření, která alespoň částečně zamezí plýtvání energií. Celkové úspory se dají počítat okolo 15% ročních provozních nákladů na teplo.

 

Ale co s teplou vodou, máme se přestat mýt nebo se máme mýt ve studené vodě ? Ani jedno z uvedených řešení se nikomu z nás nelíbí. Jedině se můžeme místo koupání sprchovat, osadit si úsporné sprchovací koncovky. Ale co dál?

Přesto existuje řešení, které díky vyspělé technologii naší doby umožňuje energií do jisté míry plýtvat a ZADARMO !!!

Který zdroj každoročně poskytuje naší planetě Zemi energii, která se dá vyjádřit neuvěřitelnou hodnotou 1,7.1018 kWh za rok? Je to samozřejmě Slunce. Tato energie je 15 000 krát větší, než je současná celosvětová potřeba energie na Zemi. Na uspokojení energetických potřeb lidstva by stačilo při 5% ní účinnosti zpracovat sluneční záření, které dopadá na 0,13% zemského povrchu.

Proč tedy tuto energii nevyužít? Oponenti solárních systémů nejčastěji namítají:

- není dostatek slunečního záření po celý rok, slunce je sezónní záležitost

- solární zařízení jsou drahá, nemají dostatečnou účinnost, a tím mají pomalou

návratnost

- v zimě je zařízení neúčinné nebo je nelze používat

K jednotlivým argumentům lze dodat toto:

Dle dlouhodobého měření dopadu solární energie můžeme pozorovat, že energie, která dopadá na naše území se pohybuje od 1,05 do 1,34 MW/ na m2 /rok. Zařízení, která jsou v současné době k dispozici mají účinnost kolem 50%, takže i při těch nejhorších podmínkách můžeme z jednoho metru čtverečního získat 0,5MWh/rok což v přepočtu na nedotovanou elektrickou energii dnes činí 2250,- Kč. Budu-li mít tedy dva solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody, každý o účinné ploše 1,76m2 ,bude tato roční úspora tohoto zařízení 7920,- Kč , při deseti kolektorech to bude již 39 600,-Kč. Pro ilustraci: zařízení s deseti kolektory při slunečném zimním počasí pokryje tepelnou potřebu rodinného domku s obytnou plochou 150m2. Náklady na pořízení jednoduchého solárního systému se dvěma kolektory, se pohybují okolo 89 900,- Kč . Je potřeba si uvědomit, že některé komponenty tohoto systému jsou nezbytné, i kdybyste solární systém neměli (například zásobník na teplou vodu). Lze se dopočítat k faktu, že návratnost takovýchto zařízení se pohybuje od necelých čtyř let do čtrnácti let v závislosti na počtu článků v systému a zeměpisném umístění. Obecně se dá říct : „Čím více článků, tím rychlejší návratnost !“

 

Samozřejmě všechny věci mají své pro i proti. V našem případě je to nadbytek energie v letních měsících, a tím vznikající nutnost tuto energii odvádět z kolektorů. Řešením jsou akumulační nádrže,bazén (viz.níže) nebo upravený topný systém a s tím spojené vícenáklady.

Všechny systémy jsou projektovány na celoroční provoz s životností minimálně třicet let, s nutností revize každých pět let a s výměnou nemrznoucí směsi po šesti letech.

Ale co dělat v případě, že slunce nesvítí (noc, zataženo)? V takovém případě nastupuje záložní zdroj energie, například elektrický dohřev vody nebo plynový kotel pro topení.

Existuje ještě další možnost, a to akumulovat sluneční energii v době jejího nadbytku do tepelných zásobníků, umístěných pod objektem, který se vytápí. Takto akumulovanou energií lze topit v době, kdy slunce nesvítí nebo je zataženo. Doba využití takovéto akumulační nádrže závisí na její velikosti, tepelné ztrátě domu a aktuální venkovní teplotě. Využitelnost se počítá od několika hodin až po několik dnů. Pro svojí nákladnost a prostorovou náročnost se tyto systémy využívají u nákladnějších systémů.

Naše firma umí sestavit i zařízení, které používá jako zdroj tepla například uvedený solární systém, akumulační nádrže, plynový kotel, elektrickou spirálu na noční proud a navíc ještě kachlová kamna nebo krb s topnou spirálou. Jedná se o kombinované topné systémy.

 

Přednostně se odebírá teplo ze solárních kolektorů nebo z kachlových kamen, odkud je rozváděno do topného systému, nebo pro ohřev teplé užitkové vody.V té době jsou ostatní zdroje odstaveny. Pokud je tepla přebytek, odvádí se teplo do podzemních zásobníků nebo se využívá pro ohřev vody v bazénu. Pokud je tepla například v zimě nedostatek (slunce nesvítí, v kachlových kamnech se netopí a tepla v podzemních zásobnících není dost), nastupuje jako poslední zdroj energie plynový kotel nebo v určité hodině noční elektrický proud. Systém je řízen mikroprocesorovým regulačním zařízením. Toto zařízení hlídá, který ze zdrojů právě dodává teplo a reguluje odběr a potřeby tepla dle předem nastaveného režimu. Tento režim závisí na libovůli každého uživatele. Všechno toto se pak děje automaticky bez zásahu uživatele objektu. Provozní úspory takovéhoto nestandardního zařízení jsou veliké.

Při optimálním provedení standardních solárních systémů se úspory ročních nákladů pohybují až 30% u topení a 75% u ohřevu teplé užitkové vody.

Provádíme samozřejmě instalace od těch nejjednodušších solárních zařízení až po ty nejsložitější, všechny plně automatické. Všechny dle požadavků investora (resp. uživatele), včetně projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. Nezanedbatelným faktem je skutečnost, že v současnosti lze získat na takovéto zařízení až 50% státní dotaci.

Solární systémy se podle využití solární enrgie dělí na fotovoltaickéfototermické.

 

Těšíme se na spolupráci

Ing. Milan Stehlík

majitel firmy