Horní Kruty

Nazev

Další fotografie


rozvody topení a ohřevu TUV po dokončení montáže, zatím bez izolace

nádrž BKL400 při zahájení montáže

tepelné čerpadlo AEG TTL10 vzduch voda

pohled na rozvaděč MaR s regulací Siemens RVA65

rozvaděč podlahového topení s elektrickým ovládaním ventilů

nádrž BKL400 - dokončená montáž

systém BKL400 s tepelným čerpadlem a solárními kolektory

pohled na kolektorové pole

pět kolektorů Heliostar

kolektorové pole umístěné nad střešní krytinu

objekt má tepelnou ztrátu 7kW, solární systém v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch voda je nejlevnější způsob vytápění dnešní doby s 0% exhalací

primární vzduch přichází do tepelného čerpadla předehříván solárními přebytky tepla

pohled na technologii ohřevu před dokončením

vzduchotechnický výměník využívá nevyužitelných přebytků tepla na kolektorech k předehřevu primárního vzduchu tepelného čerpadla, nárůst účinosti v mrazivých dnech o více jak 70%