Jenštejn

Nazev

Další fotografie


kombinace horizontálních a vertikálních kolektorů Heliostar

jedná se o rekonsrukci solárního systému, kterou dříve instalovala firma Atlon