Most

Nazev

Další fotografie


pohled na umístění expanzní nádrže včetně retenční nádoby na Kolekton, v pravo je vidět postup skrz vyrovnávací nádrž bazénu ve které je umístěn atipický šestimetrový nerezový výměník

detailní pohled na dokončené pole horizontálních kolektorů Heliostar umístěných na duralové konstrukci

finální pohled na dokončené pole horizontálních kolektorů Heliostar umístěných na duralové konstrukci

řídící systém solárního ohřevu bazénu ERS1 včetně jištění čerpadla solárního okruhu

zahájení montáže stavbou rámů kolektorů

pohled na část solární technologi, čerpadlo a uzavírací armatůry,izolace je do 180oC

jiný pohled na část technologie