Osnice

Nazev

Další fotografie


přední řada kolektorů je umístěna horizontálně, aby se mohla zkrátit mezera mezi řadami

deskový výměník AlfaLaval pro přenos tepla do topného systému

jiný pohled

pole kolektorů při montáži

nově instalovaný solární 300litrový boiler

stávajíci boiler před zahájením montáže, bude nutná výměna

pohled do rozvaděče MaR

hydraulické propojení dvou zadních řad kolektorů

na rovné střeše byly umístěny tři řady kolektorů, zadní řady jsou instalovány vertikálně a přední řada horizontálně