Osnice

Nazev

Další fotografie


pohled do rozvaděče MaR

stávajíci boiler před zahájením montáže, bude nutná výměna

na rovné střeše byly umístěny tři řady kolektorů, zadní řady jsou instalovány vertikálně a přední řada horizontálně

hydraulické propojení dvou zadních řad kolektorů

nově instalovaný solární 300litrový boiler

deskový výměník AlfaLaval pro přenos tepla do topného systému

přední řada kolektorů je umístěna horizontálně, aby se mohla zkrátit mezera mezi řadami

pole kolektorů při montáži

jiný pohled