Praha - Kozinec

Nazev

Další fotografie


pohled na technologii kombinovaného topného systému - ohřev bazénu 200 litrů TUV a zimní přitápění podporované elektrokotlem, řízeno solární regulací ESR 2

jiný pohled na řadu kolektorů Heliostar ve svahu

řada sedmi slunečních kolektorů Heliostar umístěných na terénu - kombinovaný topný systém

vývody pro napojení kolektorů

betonáž základů pro kolektory a montáž vedení potrubí