Praha - Šrobárova ulice

Nazev

Další fotografie


pohled na opravenou dokončenou solárního ohřevu bazénu a solárního přitápění

solární regulace ERS1, řídí ohřev bazénu a přitápění

pohled na výměník solární systém x kotlový okruh - vytápí podlahové topení

původní část solárního ohřevu bazénu - toto provedení je nefunkční, nedostatečně zvládnutý návrh řízení provozu a zajištění odběru solární energie, systém se stále přehříval a nebylo jasné co se právě v systému děje!

původní systém pro ohřev TUV, bylo nutné ho rekonsruovat z důvodu nefunkčnosti, původní dodavatel firma Atlon

původní rozvody solárního systému, nevhodný druh izolace, který neodolá vyšším teplotám

nově instalovaná část rozvodů s izolací do +200C