Praha - Záběhlice

Nazev

Další fotografie


otevřený rozvaděč s řídícím systémem ERS3

řídící systém ERS3, plně zajistí ohřev TUV, přitápění a v létě ohřev bazénu

pohled na část technologie solárního tříokruhového systému

detailní pohled na 400 litrový ocelový AKU zásobník se separátorem, rozložení teplot je možné opticky kontrolovat na 3 teploměrech

200 litrový nerezový solární zásobník TUV, voda se zde předehřívá a v případě potřeby je dohřívána plynovým kotlem

detailní pohled na instalovanou konstrukci slunečních kolektorů

zahájení montáže desetikolektorového systému, sluneční kolektory Heliostar budou umístěny do konstrukce nad stávající střešní krytinu

pohled na 200 litrový nerezový zásobník TUV a ocelovou 450 litrovou akumulační nádrž

levé pětikolektorové pole, pole budou propojena, vedení bude vedeno ve střešní konstrukci tak, aby nebylo vidět