Řitka

Nazev

Další fotografie


integrace kolektorů Heliostar do střechy - ohřev TUV 300 litrů

dokončená montáž kolektorů

pohled na technologii ohřevu TUV 300 litrů

detail z montáže kolektorů

montáž kolektorů - integrace do střechy

příprava střechy pro osazování kolektrorů

osazování kolektorů