Velim

Nazev

Další fotografie


pohled na střechu s dvěmi polemi integrovaný kolektorů Heliostar

izolace akumulační nádrže

pohled na akumulační nádrž 3000 litrů, izolace v síle 160mm

pohled na nádrž

jiný pohled na akumulační nádrž s expanzní nádobou

ukázka toho, že i v zimě se na kolektorech nedrží sníh, pokud svití sluníčko

řídící ústředna PCD96 topného systému

strojovna domu, dominuje 300 litrový kombinovaný solární boiler

pohled na část technologie u akumulační nádrže, nádrž se dokáže průběžně ohřívat a zároveň odevzdává i teplo do domu v případě potřeby

vícekruhový sběrač s rozvaděčem pro topný systém

část solární technologie vedle zásobníku TUV