Zdibsko

Nazev

Další fotografie


pohled na technologii topení a ohřevu TUV pomocí solárního systému

jiný pohled na technologii

rozvaděč kombinovaného topného systému s řízením funkcí topení, ohřevu vody a provozu solárního systému

zahájení montáže odkrytím střešní krytiny

kolektory po dokončení montáže