Zdibsko

Nazev

Další fotografie


zahájení montáže odkrytím střešní krytiny

kolektory po dokončení montáže

rozvaděč kombinovaného topného systému s řízením funkcí topení, ohřevu vody a provozu solárního systému

pohled na technologii topení a ohřevu TUV pomocí solárního systému

jiný pohled na technologii